Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocat˛ria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Societat Catalana de MatemÓtiques

Premi Emmy Noether (Societat Catalana de MatemÓtiques)

Amalie Emmy Noether, matemàtica, física i catedràtica d’universitat

Erlangen, Alemanya, 1882 - Bryn Mawr, Estats Units d’Amèrica, 1935

4a convocat˛ria.

Premi instituït l’any 2016.

Ofert als millors treballs de fi de grau (TFG) de matemàtiques amb l’objectiu d’incentivar els alumnes en l’elaboració de treballs de bon nivell.

S’atorgarà a un estudiant que, entre l’1 de novembre del 2018 i el 31 d’octubre del 2019 hagi defensat el TFG en un del tres graus de matemàtiques que s’imparteixen a Catalunya (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC. Cal adjuntar el PDF del treball, un certificat d’estudis i una còpia del DNI. El document PDF del treball ha d’incloure la informació següent:

  • Una primera pàgina en què constin el nom de l’autor, el títol del treball, el nom del tutor, la universitat on s’ha presentat, la data de la defensa i la nota final obtinguda. També cal incloure un resum del treball de no més de tres-centes paraules, on es destaquin els punts que es considerin més importants o interessants del treball i que, consegüentment, siguin el motiu de presentar la memòria al concurs.
  • La memòria. Ha de ser la mateixa que es va presentar i defensar, sense canvis respecte de la memòria oficial defensada a la universitat d’origen. Si la versió presentada ha patit canvis menors, com ara esmenes de faltes d’ortografia o d’errors tipogràfics, cal indicar quins són. Fora d’aquests canvis, el text ha de ser el mateix.
  • En cas que es consideri imprescindible, just abans de la memòria i inserit en el mateix PDF, es pot afegir un argumentari de no més de cinc-centes paraules i un màxim de dues pàgines, on es faci alguna observació al voltant de la memòria que es presenta (actualitza o millora un gràfic, etc.). Però en cap cas no es pot presentar una memòria diferent de la presentada el dia de la defensa.

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat entre els professors permanents universitaris per la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), que en decidirà el nombre en funció de la quantitat de treballs presentats i buscarà l’equilibri entre les tres universitats implicades.

Els membres del jurat no poden ser directors dels treballs presentats.

L’import total dels premis, dotats per la Fundació Cellex, és de vuit-cents euros (800 €) per al premi i quatre-cents euros (400 €) per a la menció. Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu. A més a més, els treballs guanyadors seran acceptats per a ésser publicats en els Reports@SCM (en el format que correspon a la revista).

Es poden concedir premis ex aequo. En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo, se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1.600 € i la dotació per premi ha d’ésser el doble que per menció.

Termini dĺadmissiˇ de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte p˙blic de lliurament a la seu de lĺIEC: abril 2020

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal