Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


L’Institut d’Estudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural, l’àmbit d’actuació del qual s’estén a les terres de llengua catalana, té per objectiu promoure l’alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana.

És una llarga tradició de l’Institut d’Estudis Catalans atorgar premis a institucions i a persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen a assolir la finalitat de l’Institut.

 


 

Premis de l'IEC

Premi PRAT DE LA RIBA de l’Institut d’Estudis Catalansanual

Premi RAFAEL PATXOT I JUBERTanual

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JOSEP PUIG I CADAFALCH d’Arqueologia i Història Antigatriennal

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica PRÒSPER DE BOFARULL d’Història Medievaltriennal

Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques PIUS FONT I QUER de Ciències de la Vidabiennal

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències Físiques (en honor de Montserrat Casas)triennal

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Teoria i Crítica d’Arquitectura (en honor de Lluís Domènech i Montaner)triennal

Premi IEC de la Secció Filològica MARIÀ AGUILÓ de Gramàtica Històrica i Història de la Llenguatriennal

Premi IEC de la Secció Filològica JOAN COROMINES de Lexicografia i Onomàsticatriennal

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JOAN REGLÀ d’Història Moderna, ad honorem Eva Serra i Puigtriennal

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica MANUEL MILÀ I FONTANALS d’Història Literària, ad honorem Josep Massot i Muntanertriennal

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JAUME VICENS I VIVES d’Història Contemporània, ad honorem Emili Giralt i Raventóstriennal

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JOSEP PIJOAN d’Història de les Arts, ad honorem Joaquim Folch i Torrestriennal

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències Químiques (en honor d’Antoni de Martí i Franquès)triennal

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències de l’Enginyeria (en honor d’Isabel de P. Trabal i Tallada)triennal

Premi IEC de Geologia JOSEP R. BATALLERtriennal

Premi IEC de Matemàtiques JOSEP TEIXIDORtriennal

Premi IEC de la Secció Filològica FRANCESC DE B. MOLL de Dialectologiatriennal

Premi IEC de la Secció Filològica POMPEU FABRA de Gramàtica triennal

Premi IEC de la Secció Filològica LLUÍS NICOLAU D’OLWER de Filologiatriennal

Premi IEC de la Secció Filològica JOSEP CARNER de Teoria Literàriatriennal

Premi CREU CASAS de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el mónanual

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Geologia (en honor de Carmina Virgili)triennal

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch)triennal

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials CARME KARR d’Investigació i Assaiganual

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials SALVADOR GINER de Tesis Doctoralsanual

Premi de Recerca JOAN JULIÀ-MUNÉ per a treballs de fi de grau en l’àmbit de la filologia catalanabiennal

Premi CREU CASAS de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el mónbiennal

Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques AUGUST PI I SUNYER de Ciències de la Salutbiennal

 

Premis, ajuts i borses de les fundacions de l’IEC

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB)

Premi Ferran Sunyer i Balaguer anual

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)anual

Borses Ferran Sunyer i Balagueranual

Fundació Mercè Rodoreda (FMR)

Premi Fundació Mercè Rodoreda anual

Ajuts Fundació Mercè Rodoredaanual

 

Premis i reconeixements de les societats filials de l’IEC

Amics de l’Art Romànic

Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants)anual

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (per a estudiants)anual

Associació Catalana de Sociologia

Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selvabiennal

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants i graduats o postgraduats recentment)anual

Institució Catalana d’Estudis Agraris

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants universitaris)anual

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (per a estudiants)anual

Societat Catalana d’Economia

Premi Catalunya d’Economiabiennal

Premi Ferran Armengol i Tubautriennal

Premi Societat Catalana d’Economia biennal

Premi Taula de Canvi de la Societat Catalana d’Economiaanual

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (per a estudiants)anual

Societat Catalana d'Estudis Hebraics

Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraismeanual

Societat Catalana d'Estudis Històrics

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històricsanual

Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació professionalanual

Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari obligatori i postobligatorianual

Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació acadèmicaanual

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Moralesbiennal

Premi Catalunya Territori Enric Lluchbiennal

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (per a estudiants) biennal

Societat Catalana de Biologia

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional Leandre Cerveraanual

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científicanual

Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgacióanual

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador o a la jove investigadoraanual

Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants)anual

Premi Mercè Durfort al millor treball de fi de grau en ciències biològiquesanual

Premi Societat Catalana de Biologia a una start-upanual

Societat Catalana de Física

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de recerca de batxillerat (per a estudiants)anual

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau (per a estudiants)anual

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)anual

Societat Catalana de Geografia

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants)anual

Premi Joan Vilà-Valentí de Geografia (Societat Catalana de Geografia) (per a estudiants de batxillerat)anual

Societat Catalana de Matemàtiques

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques biennal

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques (per a estudiants)anual

Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)anual

Societat Catalana de Pedagogia

Premi Joan Triadú de la Societat Catalana de Pedagogiaanual

Societat Catalana de Química

Premi de la Societat Catalana de Química a l’Excel·lència Científicaanual

Premi de la Societat Catalana de Química al Talent Científic Emergentanual

Premi de la Societat Catalana de Química a l’Excel·lència Educativaanual

Premi de la Societat Catalana de Química a la Innovació Educativaanual

Premi de la Societat Catalana de Química a l’Activitat Divulgadoraanual

Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Químicaanual

Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)anual

Reconeixement d’Emplaçaments Històrics Representatius de la Química en el Territori de Parla Catalanaanual

Societat Catalana de Sociolingüística

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüísticaanual

Societat Catalana de Tecnologia

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)anual

Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana

Premi Jordi Monés i Pujol-Busquets al millor treball de final de grau o treball de final de màster en història de l’educacióbiennal

Societat Catalana de Terminologia

Premi de la Societat Catalana de Terminologia (per a estudiants)biennal

Societat Catalana de Comunicació

Reconeixements de la Societat Catalana de Comunicació a l’Excel·lència Científica en Comunicacióanual

Reconeixements de la Societat Catalana de Comunicació a l’Excel·lència Educadora en Comunicacióanual

Reconeixements de la Societat Catalana de Comunicació a l’Excel·lència en Comunicació Acadèmica en Català en Ciències de la Comunicacióanual

Reconeixements de la Societat Catalana de Comunicació a l’Excel·lència en Treballs Finals de Grau en Ciències de la Comunicacióanual

Reconeixements de la Societat Catalana de Comunicació a l’Excel·lència en Treballs Finals de Màsters Universitaris en Ciències de la Comunicacióanual


Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal