Premis
 

XC Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2021

Barcelona 2020


Societat Catalana de Matemàtiques

Barcelona Dynamical Systems Prize

4a convocatòria.

Premi internacional instituït l’any 2015 i convocat biennalment per la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), sota el patronatge del professor Carles Simó.

Ofert a l’autor/a o els autors d’un article o treball de recerca en l’àrea de sistemes dinàmics publicat o acceptat per a publicar-se entre l’1 de febrer de 2019 i el 31 de gener de 2021. L’article o treball ha d’estar escrit en anglès i pot tractar tant de sistemes dinàmics continus com discrets, ja siguin en dimensió finita o infinita.

S’avaluaran els aspectes següents:

— Temes globals més que particulars de la descripció de la dinàmica.

— Noves aproximacions teòriques.

— Noves metodologies i aspectes computacionals, tant numèrics com simbòlics.

— Aplicacions rellevants en qualsevol aspecte científic o tecnològic.

A fi d’assolir aquestes característiques, en la presentació de la candidatura es pot sol·licitar que el jurat consideri treballs anteriors de l’autor/a o autors.

Les candidatures poden ésser presentades pels mateixos autors o per qualsevol altra persona o grup.

Les instruccions concretes per a presentar candidatures, així com informació addicional del Premi, es faran públiques al web de la SCM.

El jurat serà format per cinc investigadors de l’àrea de sistemes dinàmics o d’àrees properes proposats per la Societat Catalana de Matemàtiques.

La dotació del premi és de quatre mil euros (4.000 €). El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

Termini d’admissió de candidatures: 31 de març de 2021

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal