Premis
 

XC Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2021

Barcelona 2020


Societat Catalana de Física

Premi de la Societat Catalana de Física per a treballs de fi de grau (per a estudiants)

1a convocatòria.

Premi instituït l’any 2020.

Ofert a un treball de fi de grau (TFG) d’un grau que tingui un elevat contingut de física, realitzat per alumnes d’universitats de terres de llengua catalana. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que hagin defensat el TFG durant el curs 2019-2020. La física ha de ser el contingut prioritari del treball.

El treball ha de ser inèdit i redactat en català, anglès o en qualsevol altra llengua que sigui oficial a la universitat on s’ha presentat. El treball ha de començar amb un breu resum en català i en anglès. En el cas que el treball no s’hagi escrit en català, també s’haurà d’adjuntar un resum més ampli en català (d’entre 400-800 paraules), que pot incloure algun gràfic i/o alguna taula, i d’una extensió mínima d’una pàgina de mida ISO A4 i una extensió màxima de dues.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:

1) El PDF del treball.

2) El resum en català més ampli, si escau.

3) La documentació complementària que la persona candidata consideri que pot ajudar en l’avaluació.

4) Una carta de presentació del director/a o tutor/a del treball, que certifiqui que és el treball original que es va presentar com a TFG i on consti en quina institució s’ha realitzat (departament d’universitat o institut de recerca).

5) Un certificat de la nota obtinguda

6) Una còpia del DNI de la persona candidata.

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Física. Els membres del jurat no poden ser directors ni tutors dels treballs presentats. El jurat pot demanar la col·laboració i l’assessorament d’experts en la matèria del treball, així com una entrevista personal amb els candidats. El jurat valorarà especialment l’adequació del treball al nivell de coneixements que s’espera d’un o una estudiant de grau.

La dotació del premi és de mil cinc-cents euros (1.500 €) i es podran concedir fins a dos accèssits amb una dotació econòmica de sis-cents euros (600 €) cadascun. Els premiats i els seus tutors o directors rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ser adjudicat.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, d’adaptar el treball al format d’article per a la publicació en la Revista de Física. El treball adaptat haurà de tenir una extensió aproximada de tres mil paraules i entre sis i vuit pàgines de mida ISO A4 (en un determinat format que se subministrarà), i s’haurà de lliurar en un termini preestablert. L’incompliment d’aquest requisit implica la pèrdua de la condició de premiat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2021.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2020, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2021

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal