Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació acadèmica

1a convocatòria.

Premi instituït l’any 2017.

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu acadèmic d’aquesta disciplina, i contribuir al desenvolupament d’un currículum acadèmic de publicacions en aquest àmbit de treball.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a optar al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona) o Màster Interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel Hernández d’Elx - Universitat de València - Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar un escrit breu (títol i resum de quatre pàgines com a màxim) redactat en català, el PDF del treball original, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració màxima dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació és de mil sis-cents euros (1.600 €) i es repartirà en dos premis de vuit-cents euros cadascun (800 €). Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Els premiats hauran de publicar una versió adaptada de la seva recerca, en forma d’article acadèmic d’un màxim de 8.000 paraules, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de l’SCHCT.

Els premis poden restar deserts o no ésser adjudicats.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 19 de juliol de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal