Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Condicions generals Llista de premis de l’IEC Versió en PDF per imprimir


Institució Catalana d’Estudis Agraris

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants)

2a convocatòria.

Premi instituït l’any 2017.

Ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya, des de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres de batxillerat de Catalunya, i cada centre hi pot presentar el nombre de treballs que consideri convenient. Poden prendre part en aquesta convocatòria els alumnes autors de treballs de recerca elaborats individualment o per un equip de dues persones com a màxim i que hagin cursat el batxillerat durant els cursos 2016-2017 o 2017-2018.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de setanta-cinc pàgines.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball, una síntesi d’un màxim de nou-cents caràcters — en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca— i una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis que certifiqui l’autoria i el títol del treball, així com l’autenticitat i l’adequació als temes indicats en les bases. Un exemplar del treball imprès en paper — acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Els treballs han d’ésser presentats pels centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball només apareixeran el títol, el nom del premi i el número de la convocatòria. Ni en el treball ni en la síntesi no ha de constar el nom de l’autor ni el del tutor; sols ha de constar en la carta signada pel director o cap d’estudis.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre els autors.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir accèssits sense dotació econòmica.

L’obra premiada resta propietat dels autors. La Junta de la Institució Catalana d’Estudis Agraris es reserva el dret de publicar els treballs segons la normativa específica de la institució.

Es podran recollir els treballs no premiats durant els dos mesos posteriors a la data en què es faci públic el veredicte. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquest període.

Termini d’admissió de candidatures: 29 de juny de 2018

Lliurament del premi: en un acte públic a la seu de l’IEC durant el quart trimestre del 2018, en què els alumnes guardonats faran, si escau, una breu exposició del treball.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal