Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Condicions generals Llista de premis de l’IEC Versió en PDF per imprimir


Premi Creu Casas de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món

(En honor a la primera dona membre de la Secció de Ciències de l’IEC)

Creu Casas i Sicart, botànica i farmacèutica.

Barcelona, 1913 - Bellaterra, 2007

2a convocatòria.

Premi instituït l’any 2017 per l’Institut d’Estudis Catalans.

Ofert a dues modalitats:

A) A una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit (enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.). Es valorarà especialment el seu perfil inspirador i emprenedor i les aportacions per a impulsar les lleis que evitin la discriminació de gènere en els àmbits tecnològics.

Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit i un vídeo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’argumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades del curriculum vitae de la candidata.

B) A un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d’apoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentats.

Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit i un vídeo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’argumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades de documentació complementària i de l’aval d’alguna institució o societat que en reconegui els mèrits. Tant en la proposta escrita com en el vídeo caldrà que es faci constar en què s’invertirien o a què es dedicarien els recursos associats al guardó.

Poden presentar candidatures al premi les persones responsables de grups de treball o d’investigació reconeguts en l’àmbit de la tecnologia, o qualsevol altra persona o entitat vinculada amb la tecnologia.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC. El comprovant de la tramitació telemàtica signat s’ha d’enviar a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per cinc persones: dos membres de la Secció de Ciències i Tecnologia, dos membres de la Societat Catalana de Tecnologia (en l’elecció dels quals regirà la paritat de gènere) i una persona designada per la Presidència de l’IEC.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €) i es distribuirà de la manera següent:

— Dos mil euros (2.000 €) per a la modalitat A

— Quatre mil euros (4.000 €) per a la modalitat B (aquest import serà gestionat per l’IEC).

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Només en casos excepcionals, el premi de la modalitat B podrà ser atorgat ex aequo.

La disponibilitat de la dotació prescriu el dia 12 de juliol de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal