Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocat˛ria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Borses dĺestudi Pa´sos Catalans

19a convocat˛ria.

Borses instituïdes l’any 2001.

La finalitat d’aquestes borses és promoure estudis que, en qualsevol àmbit científic, il·lustrin les relacions entre els diversos territoris del domini lingüístic català —‌entre dos territoris com a mínim—, sincrònicament o diacrònica.

Es convoquen quatre borses repartides segons la vinculació territorial dels candidats. Els aspirants han d’ésser investigadors llicenciats o graduats en una facultat universitària o escola superior entre els anys 2008 i 2019, inclusivament. És previst que les borses siguin assignades, respectivament, a candidats vinculats:

1) a les Illes Balears,

2) al País Valencià,

3) a la Catalunya del Nord,

4) a la Franja de Ponent, Andorra o l’Alguer.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar els documents següents:

1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.

2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits (no superior a dues pàgines).

3) L’aval d’un professor/a d’una universitat o d’una escola superior o d’un membre de l’IEC que es responsabilitzi de la capacitat científica de la persona sol·licitant.

4) El pla de treball (redactat en català).

5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas que li sigui atorgada la borsa, a finalitzar el treball en el termini màxim d’un any a partir de la data d’adjudicació (com a màxim, el 22 d’abril de 2021).

6) Una acreditació de la vinculació al territori sol·licitat.

La ponència serà formada per cinc membres: el secretari científic de l’IEC i quatre persones més proposades per la Presidència de l’IEC. Així mateix, nomenarà una tutoria per a cada un dels investigadors guardonats.

En el cas que alguna de les borses quedi deserta, pot ésser adjudicada a un altre candidat vinculat a un dels territoris amb borsa assignada. L’import de cada una de les borses és de quatre mil euros (4.000 €), que seran lliurats en quatre parts:

1) un 30 % a l’inici del treball;

2) un altre 30 % al cap de tres mesos de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de l’informe de la tutoria;

3) un altre 30 % al cap de sis mesos de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un segon informe de la tutoria;

4) el 10 % restant en el moment de lliurar l’informe final.

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu. La durada de la borsa és de sis mesos consecutius, finalitzats els quals s’haurà de lliurar un informe final en un termini màxim d’un mes. El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un període de tres mesos, si el tutor o tutora ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.

 

Termini dĺadmissiˇ de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte p˙blic de lliurament a la seu de lĺIEC: abril 2020

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal