Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Borses d’estudi Països Catalans

18a convocatòria.

Borses instituïdes l’any 2001.

La finalitat d’aquestes borses és promoure estudis que, en qualsevol àmbit científic, il·lustrin les relacions entre els diversos territoris del domini lingüístic català —entre dos territoris com a mínim—, sincrònicament o diacrònica.

Es convoquen dues borses. Els aspirants han d’ésser investigadors llicenciats o graduats en una facultat universitària o escola superior entre els anys 2007 i 2018, inclusivament.

Seran assignades a treballs que vinculin com a mínim dos territoris entre les Illes Balears, el País Valencià, la Catalunya del Nord, la Franja de Ponent, Andorra, l’Alguer i el Principat.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar els documents següents:

1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.

2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits (no superior a dues pàgines).

3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de l’IEC que es responsabilitzi de la capacitat científica de la persona sol·licitant.

4) El pla de treball (redactat en català).

5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas que li sigui atorgada la borsa, a finalitzar el treball en el termini màxim d’un any a partir de la data d’adjudicació (com a tard, el 23 d’abril de 2020).

6) Una acreditació de la vinculació al territori sol·licitat.

La ponència serà formada per cinc membres: el secretari científic de l’IEC i quatre membres més proposats per la Presidència de l’IEC. Així mateix, nomenarà un tutor per a cada un dels investigadors guardonats.

L’import de cada una de les borses és de quatre mil euros (4.000 €), que seran lliurats en quatre parts:

1) 30 % a l’inici del treball;

2) 30 % al cap de tres mesos de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de l’informe del tutor;

3) 30 % al cap de sis mesos de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un segon informe del tutor;

4) 10 % en el moment de lliurar l’informe final.

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

La durada de la borsa és de sis mesos consecutius, finalitzats els quals s’haurà de lliurar un informe final en un termini màxim d’un mes. El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un període de tres mesos, si el tutor ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal