Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocat˛ria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Borses dĺestudi Generalitat de Catalunya

34a convocat˛ria.

Borses instituïdes l’any 1986.

S’ofereixen quatre borses per a estades de tres mesos en un territori de llengua catalana a fi d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana.

Els aspirants a les borses han d’ésser investigadors estrangers llicenciats o graduats en facultats universitàries o escoles superiors entre els anys 2008 i 2019, inclusivament.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar els documents següents:

1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.

2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits (no superior a dues pàgines).

3) L’aval d’un professor/a d’una universitat o d’una escola superior o d’un membre de l’IEC que es responsabilitzi de la capacitat científica de la persona sol·licitant.

4) El pla de treball (redactat en català).

5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas que li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini màxim d’un any a partir de la data d’adjudicació (que ha de finalitzar, com a màxim, el 23 de març de 2021) i a presentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada, una memòria del treball realitzat redactada en català (com a màxim, el 22 d’abril de 2021).

L’Institut d’Estudis Catalans farà l’adjudicació de les borses a proposta d’una ponència formada per cinc membres: un de la Secció Històrico-Arqueològica, un de la Secció Filològica, un de la Generalitat de Catalunya, un de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i un de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

La ponència nomenarà una tutoria per a cada un dels investigadors guardonats.

L’import de cada una de les borses, dotades per la Generalitat de Catalunya, és de quatre mil dos-cents euros (4.200 €), que s’abonaran en quatre terminis:

1) un 30 % a l’inici del treball;

2) un altre 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de l’informe de la tutoria;

3) un altre 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un segon informe de la tutoria;

4) el 10 % restant en el moment de lliurar l’informe final.

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

La durada de la borsa és de tres mesos consecutius. El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un altre període de tres mesos, si el tutor o tutora ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.

Termini dĺadmissiˇ de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte p˙blic de lliurament a la seu de lĺIEC: abril 2020

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal