Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

22a convocatòria.

Borses instituïdes l’any 1997.

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) convoquen dues borses d’estudi destinades a investigadors joves interessats en l’estudi d’algun aspecte de la cultura catalana o de la cultura basca.

Els aspirants a les borses d’estudi han d’ésser joves investigadors titulats en una facultat universitària o escola superior entre el 2007 i el 2018, inclusivament.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar els documents següents:

1)  Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.

2)  Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits (no superior a dues pàgines).

3)  L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de l’IEC que es responsabilitzi de la capacitat científica de la persona sol·licitant.

4)  El pla de treball (redactat en català).

5)  Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas que li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini màxim d’un any a partir de la data d’adjudicació (que finalitzi, com a màxim, el 23 de març de 2020) i a presentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada, una memòria del treball realitzat redactada en català (abans del 22 d’abril de 2020).

L’adjudicació de les borses serà decidida per dos jurats nomenats per l’IEC i l’EI-SEV, que nomenaran un tutor perquè faci el seguiment científic del projecte. Seran valorats positivament els projectes que presentin una anàlisi comparativa entre les dues cultures.

L’import de cada borsa d’estudi és de tres mil sis-cents euros (3.600 €), destinats a cobrir les despeses d’una estada de tres mesos seguits en un territori de llengua catalana o de llengua basca amb la finalitat d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana o amb la cultura basca.

L’import de les borses serà lliurat en quatre parts:

1)  30 % a l’inici del treball;

2)  30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de l’informe del tutor;

3)  30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un segon informe del tutor;

4)  10 % en el moment de lliurar l’informe final.

La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

La durada de la borsa és de tres mesos consecutius. El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un altre període de tres mesos, si el tutor ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal