Premis
 

LXXXVI Cartell de premis i borses d'estudis

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2017

Barcelona 2016

Es podran presentar les candidatures a partir de les 9 hores del dia 12 de setembre i fins a les 13 hores del dia 30 de novembre de 2016 (excepte que les bases especifiquin uns altres terminis).


Premis de l'IEC

Premi Catalunya del Nord

9a convocatòria. Premi instituït l’any 2008.

Ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten.

Els treballs, d’un autor o més, han de ser inèdits, originals i redactats en català, han de tenir una extensió mínima de dues-centes pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat, no han d’haver estat presentats a cap altre premi durant el període de vigència de la convocatòria ni haver estat premiats en altres concursos, i no han de tenir compromisos d’edició. L’IEC promourà la publicació del treball premiat.

Les candidatures s’han d’enviar per correu postal a:

Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans
Casa dels Països Catalans
Universitat de Perpinyà Via Domitia
Camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex

La ponència serà formada pel delegat de l’IEC a Perpinyà, el director de l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, les presidentes de la Secció Filològica i la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC i el president de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, o els membres a qui deleguin aquesta funció.

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El pagament de l’import dels premis prescriu el dia 15 de juliol de 2017.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de març de 2017

Lliurament del premi: durant la Nit Literària de Sant Jordi, a Perpinyà

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal