Premis
 

LXXXVII Cartell de premis i de borses d’estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2018

Barcelona 2017


Condicions generals Llista de premis de l’IEC Versió en PDF per imprimir


Es podran presentar les candidatures a partir de les 9 hores del dia 24 d’abril i fins a les 13 hores del dia 30 de novembre de 2017 (excepte que les bases especifiquin uns altres terminis).


Premi Catalunya del Nord

10a convocatòria.

Premi instituït l’any 2008.

Ofert a un estudi, treball o document per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i per al coneixement de la Catalunya del Nord o de qüestions que l’afecten, així com per a les relacions transfrontereres  amb qualssevol terres de llengua catalana.

Els treballs, d’un autor o més, han de ser inèdits, originals i redactats en català, han de tenir una extensió de cinquanta pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat, no han d’haver estat presentats a cap altre premi durant el període de vigència de la convocatòria ni haver estat premiats en altres concursos, i no han de tenir compromisos d’edició.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball. Un exemplar imprès en paper —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— ha de ser dipositat a la Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans (Casa dels Països Catalans, Universitat de Perpinyà Via Domitia, camí de la Passió Vella, F-66860 Perpinyà Cedex).

Els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina de cada exemplar només apareixeran el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria. Cada obra s’acompanyarà d’un sobre tancat amb el títol escrit a l’exterior i les dades personals a l’interior (nom i cognoms, adreces postal i electrònica i premi a què aspira l’obra). Si es presenta l’obra sota un pseudònim, aquestes indicacions seran inscrites dins una plica tancada que s’obrirà després de la votació del jurat.

La ponència serà formada per la delegada de l’IEC a Perpinyà, el director de l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, les presidentes de la Secció Filològica i la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC i el president de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, o els membres a qui deleguin aquesta funció.

La dotació del premi és de dos mil euros (2.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El pagament de l’import dels premis prescriu el dia 13 de juliol de 2018.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de març de 2018

Lliurament del premi: durant la Nit Literària de Sant Jordi, a Perpinyà

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal