Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocat˛ria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Fundaciˇ Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB)

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic.
Figueres, 1912 - Barcelona, 1967

13a convocat˛ria.

Borses instituïdes l’any 2007.

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de l’editorial Birkhäuser, convoca aquestes borses, ofertes als millors projectes d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.

L’objectiu és reforçar la formació en recerca dels estudiants premiats mitjançant l’estada, entre un i tres mesos, d’estudi o de recerca en una institució fora de l’àmbit geogràfic de la universitat o universitats en què es realitza la tesi doctoral.

Les estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2019.

Els sol·licitants han d’ésser estudiants de doctorat de matemàtiques o de disciplines afins d’una universitat dels Països Catalans, en el tram final de la tesi doctoral.

Aquestes borses són compatibles amb les beques i contractes predoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a la mateixa estada de recerca objecte de la borsa.

Constitueixen el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

L’import de cada borsa és de mil tres-cents vint euros (1.320 €) mensuals durant el període objecte de concessió i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (www.ffsb.cat), en el qual caldrà adjuntar la documentació següent:

1) El curriculum vitae de la persona candidata.

2) Un document acreditatiu o una declaració de la direcció de tesi que el candidat compleix les condicions establertes en la convocatòria.

3) El projecte d’estudis o de recerca, amb el vistiplau de la direcció de tesi (com a màxim dues pàgines).

4) Un document emès per la institució receptora en què s’acrediti l’acceptació de la persona candidata si li és concedida una borsa Ferran Sunyer i Balaguer.

5) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perceben altres ingressos.

Termini dĺadmissiˇ de solĚlicituds: 28 de febrer de 2019, a les 14 hores

Resoluciˇ de la convocat˛ria: durant la segona quinzena de marš del 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal