Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Centre Català de la Nutrició de l’IEC (CCNIEC)

Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria d’excel·lència en el camp de la nutrició

9a convocatòria.

Premi instituït l’any 2009.

El CCNIEC, conscient de la importància que té un correcte estat nutricional de la població, ha decidit concedir un premi en reconeixement de la trajectòria vital d’excel·lència en el camp de l’alimentació i la nutrició a Catalunya i als Països Catalans.

Pot presentar-se a aquest premi qualsevol particular que hagi nascut, viscut o realitzat part de la seva trajectòria professional als Països Catalans.

El formulari de sol·licitud es pot descarregar del web del CCNIEC (www.ccniec.cat). En el cas que no sigui possible remetre la sol·licitud per correu electrònic, es pot enviar per correu certificat (en aquest cas l’original i vuit còpies) a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona).

En la sol·licitud hi han de constar la persona que es presenta al premi i els motius pels quals hi opta.

El jurat serà format pel president del CCNIEC, el Comitè Permanent del CCNIEC, el director general de Salut Pública i el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com a secretari del jurat, amb veu però sense vot, el secretari del CCNIEC.

La decisió serà inapel·lable i es notificarà a la persona guanyadora durant els tres mesos següents al termini per a poder presentar les sol·licituds.

Aquest premi no té dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel CCNIEC de la persona guardonada. La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

Termini d’admissió de candidatures: 24 d’agost de 2018

El lliurament del premi s’efectuarà en el marc d’un acte ordinari del Centre Català de la Nutrició.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal