Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Condicions generals Llista de premis de l’IEC Versió en PDF per imprimir


Societat Catalana de Pedagogia

Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic (Societat Catalana de Pedagogia)

Joan Profitós i Fontà, escolapi i pedagog.

Balaguer, 1892 - Barcelona, 1954

29a convocatòria.

Premi instituït per la Fundació Joan Profitós. Fins al 2013 formava part dels premis que es lliuraven durant la Festa de les Lletres Catalanes a la Nit de Santa Llúcia, promoguda per Òmnium Cultural. Des del 2014 és convocat conjuntament per la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i la Fundació Joan Profitós, sota el patronatge de l’Escola Pia de Catalunya.

L’objectiu del premi és estimular la reflexió sobre aquelles accions pedagògiques que malden per desenvolupar íntegrament la persona.

Ofert a una obra que contingui una reflexió pedagògica o una anàlisi sobre l’acció educativa. Aquest treball pot ser realitzat des de la consideració pedagògica global o a partir d’un aspecte concret o des d’una experiència particular.

Les candidatures que vulguin optar al premi s’han d’adreçar a la Fundació Joan Profitós (ronda de Sant Pau, 80, 2n pis, 08001 Barcelona).

S’han de presentar treballs originals escrits en català, amb una extensió mínima de cent pàgines de format ISO A4 i amb interlineat doble, impresos per triplicat, relligats i acompanyats d’una còpia en suport digital.

Les obres s’han de presentar de manera que els autors restin en l’anonimat. Caldrà adjuntar-los una plica en què constin, a l’exterior, el títol del treball i el pseudònim, i a l’interior, el nom, les adreces postal i electrònica, el telèfon i el títol del treball. Les obres no poden haver estat premiades en altres concursos ni editades.

El jurat del premi serà format per sis pedagogs de diferents universitats catalanes proposats per la Fundació Joan Profitós i la Societat Catalana de Pedagogia. En aquesta convocatòria, componen el jurat el senyor Joan Mallart (UB), com a president; els senyors Josep Gallifa (URL) i Conrad Vilanou (UB) i les senyores Elena Venini (URV) i Núria Rajadell (UB), com a vocals, i el senyor Marian Baqués (URL), com a secretari.

La dotació del premi, que aporta la Fundació Joan Profitós, és de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

La Fundació Joan Profitós queda facultada per a fer una primera edició en català i/o en castellà d’entre cent i deu mil exemplars de l’obra premiada, durant els dotze mesos següents a la proclamació del premi. En cas que la Fundació exercís aquest dret, comportaria la cessió exclusiva a la Fundació dels drets d’autor referits a aquesta primera edició de l’obra.

Totes les obres podran ser retirades a la secretaria de la Fundació, a partir d’un mes després de la proclamació del Premi i fins a un termini màxim de tres mesos, mitjançant la presentació del rebut corresponent. Passat aquest termini, la Fundació no es fa responsable de la conservació dels originals. Tanmateix, la Fundació es reserva el dret de conservar un dels exemplars presentats en paper i/o una còpia, en versió digital, de qualsevol de les obres.

Termini d’admissió de candidatures: 15 de febrer de 2019, a les 17 hores

Acte públic de lliurament: en un acte organitzat per la Fundació Joan Profitós i la Societat Catalana de Pedagogia

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal