Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Societat Catalana de Matemàtiques

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques

Albert Dou i Mas de Xexàs, matemàtic.
Olot, 1915 - Sant Cugat del Vallès, 2009

5a convocatòria.

Premi instituït l’any 2010. Té periodicitat biennal.

Ofert a l’autor o als autors d’un treball publicat o realitzat en els darrers dos anys (2016 i 2017) que contribueixi a fer visible la importància de la matemàtica en el nostre món, a transmetre el coneixement matemàtic a un públic més ampli que els mateixos especialistes i a promoure tot el que pugui ajudar a l’extensió del prestigi de la matemàtica en la nostra societat.

Els treballs han de tenir un màxim de quaranta pàgines de format ISO A4 amb interlineat doble i poden ésser proposats per qualsevol membre de la Societat Catalana de Matemàtiques o bé pels mateixos autors.

Si el treball no està escrit en català, caldrà acompanyar-lo d’un resum ampli en aquesta llengua.

Les candidatures dels treballs s’han de fer arribar a la Societat Catalana de Matemàtiques (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona).

El jurat del premi serà format per cinc membres de la Societat Catalana de Matemàtiques, designats per la Junta de la Societat, entre els quals hi haurà matemàtics o especialistes d’altres àrees.

La dotació del premi és de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El treball premiat es publicarà en el Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal