Premis
 

XCIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2024

Barcelona 2023


Es podran presentar les candidatures a partir de les 9 hores del dia 24 d’abril i fins a les 13 hores del dia 3 de desembre de 2023 (excepte que les bases especifiquin uns altres terminis).


Societat Catalana de Geografia

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants)

Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista
Sabadell, 1922 - Barcelona, 1992

29a convocatòria.

Premi instituït l’any 1995.

Ofert a un treball d’iniciació a la recerca en geografia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris o que hagin obtingut la graduació o el màster a partir de l’1 de gener de 2020.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters sense espais, com a màxim), incloent-hi il·lustracions, mapes, gràfics, fotografies, resums, notes i bibliografia.

Els autors han de romandre en l’anonimat davant la ponència avaluadora: en el treball no ha de constar el nom de l’autor o autora ni altres referències personals, ni tampoc la tutoria, el departament o el centre acadèmic on s’ha realitzat o presentat.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, una còpia del DNI i un certificat d’estudis o un «faig constar» del departament universitari corresponent que inclogui o bé la data d’obtenció de la titulació o bé un justificant de la darrera matriculació, segons escaigui.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Les persones membres de la ponència avaluadora seran designades per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €), amb la possibilitat de concedir un accèssit de dos-cents euros (200 €). Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu.

S’ofereix als premiats la possibilitat de publicar un text derivat del treball a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (digital i en paper).

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2024.

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2024

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal