Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Societat Catalana de Geografia

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants)

Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista.
Sabadell, 1922 - Barcelona, 1992

24a convocatòria.

Premi instituït l’any 1995.

Ofert a un treball d’iniciació a la recerca en geografia.

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris o que hagin obtingut el títol de llicenciatura, graduació o màster a partir de l’1 de gener de 2015.

Els treballs han de ser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters sense espais, com a màxim), incloent-hi il·lustracions, mapes, gràfics, fotografies, resums, notes i bibliografia.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball, una còpia del DNI i un certificat d’estudis o un «faig constar» del departament universitari corresponent que inclogui o bé la data d’obtenció de la titulació, o bé un comprovant de la darrera matriculació, segons escaigui. Un exemplar del treball imprès en paper en format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat i relligat —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Els autors han de restar en l’anonimat davant la ponència avaluadora: en el treball no ha de constar el nom de l’autor ni altres referències personals, ni tampoc la tutoria ni el departament o centre acadèmic on s’ha realitzat o presentat.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Geografia.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

S’ofereix la possibilitat de publicació d’un text derivat de l’obra premiada en la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica i amb la possible recomanació de publicació en la mateixa revista.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 28 de juny de 2019. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal