Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Societat Catalana de Física

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)

Jordi Porta i Jué, físic
Badalona, 1939-1990

62a convocatòria.

Premi instituït l’any 1962.

Ofert a un treball de fi de màster (TFM) d’un màster que tingui un elevat contingut de física, realitzat per alumnes d’universitats de terres de llengua catalana. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que hagin defensat el TFM durant el curs 2023-2024. La física ha de ser el contingut prioritari del treball.

El treball ha d’ésser inèdit i redactat en català, en anglès o en qualsevol altra llengua que sigui oficial a la universitat on s’ha presentat. Si el treball no és escrit en català, caldrà presentar un resum en aquesta llengua d’una extensió màxima d’una pàgina de format ISO A4, amb el títol i referències i que pot incloure gràfics i figures.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El PDF del treball.

2) El PDF del resum en català (en el cas que el treball sigui en una altra llengua).

3) La documentació complementària que la persona candidata consideri que pot ajudar a avaluar el treball.

4) Una carta de presentació del director/a o tutor/a del treball, que certifiqui que és el treball original que es va presentar com a TFM i on consti en quina institució s’ha realitzat (departament d’universitat o institut de recerca).

5) Un certificat de la nota obtinguda.

6) Una còpia del DNI de la persona candidata.

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Física. Els membres del jurat no poden ser directors ni tutors dels treballs presentats. El jurat pot demanar la col·laboració i l’assessorament d’experts en la matèria del treball, així com una entrevista personal amb els candidats. El jurat valorarà especialment l’adequació del treball al nivell de coneixements que s’espera d’un estudiant de màster.

La dotació del premi és de mil cinc-cents euros (1.500 €) i es podran concedir fins a dos accèssits amb una dotació econòmica de set-cents cinquanta euros (750 €) cadascun. Els premiats i els seus tutors o directors rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, d’adaptar el treball al format d’article per a la publicació en la Revista de Física. El treball adaptat haurà de tenir una extensió aproximada de quatre mil paraules i entre vuit i deu pàgines de format ISO A4 —on s’han d’incloure totes les taules i gràfics, un resum en català i en anglès i la llista de referències—, que s’haurà de lliurar en un termini preestablert. L’incompliment d’aquest requisit implica la pèrdua de la condició de premiat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 11 de juliol de 2025.

 

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

 

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de 2024, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2025

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal