Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (per a estudiants)

Antoni Quintana i Marí, mestre i químic.

Tarragona, 1907 - Barcelona, 1998

17a convocatòria.

Premi instituït l’any 2001.

L’objectiu del premi és despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari i batxillerat.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.

Les obres que optin al premi han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

El format i l’extensió dels treballs són lliures.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball, una síntesi d’un màxim de sis mil caràcters en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca, i una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis que certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina de cada exemplar només apareixeran el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria.

Els destinataris del premi seran els estudiants autors del treball guanyador. En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre els autors. Els tutors dels treballs guanyadors rebran un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT).

Els membres del jurat seran socis de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica designats per la Junta Directiva i s’establiran dues categories: secundària obligatòria i secundària postobligatòria.

La dotació del premi per a cada categoria és de cinc-cents euros (500 €) i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 21 de desembre de 2018.

Termini d’admissió de candidatures: 29 de juny de 2018

Lliurament del premi: en un acte organitzat per la SCHCT al llarg del quart trimestre del 2018, amb una exposició del treball premiat a càrrec del guardonat.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal