Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació professional

10a convocatòria.

Premi instituït l’any 2015.

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu professional d’aquesta disciplina, i fomentar la participació dels estudiants que compaginen la investigació històrica de qualitat amb activitats i projectes de comunicació científica en el món del periodisme, la comunicació, la museologia o el turisme.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a presentar-se al premi, cal haver defensat en una universitat de la Xarxa Vives, al llarg dels tres darrers anys, un treball de fi de màster vinculat als àmbits de la història de la ciència, de la medicina i/o de la tecnologia.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en català —amb títol i resum de quatre pàgines com a màxim (2.800 caràcters amb espais per pàgina)—, el treball original en PDF, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat, amb còpia a schct@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la SCHCT.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part de l’autor o autora, de publicar una versió adaptada de la seva recerca, de 5.000 paraules com a màxim, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la SCHCT.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 11 de juliol de 2025.

 

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

  

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de 2024, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2025

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal