Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Associació Catalana de Sociologia

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)

23a convocatòria.

Premi instituït l’any 1996 per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS).

Els objectius del premi són promoure la recerca sociològica entre els joves investigadors i contribuir a l’estímul i al desenvolupament del treball de recerca en ciències socials a Catalunya.

Ofert a un treball inèdit, escrit en català, d’investigació sociològica, teòric o empíric. Es valorarà l’enfocament innovador, el rigor metodològic i la solidesa argumental, i també la rellevància i l’impacte social del treball.

Poden prendre part en aquesta convocatòria els graduats en sociologia en els darrers tres anys, els estudiants de màster i doctorat i els doctorats en sociologia en els últims tres anys que presentin treballs de contingut sociològic.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC. Tres exemplars del treball impresos en paper en format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat i relligats —acompanyats del comprovant de la tramitació telemàtica— s’han de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina de cada exemplar només apareixeran el títol de l’obra, el nom del concurs i el número de la convocatòria. Cada obra s’acompanyarà d’un sobre tancat amb el títol escrit a l’exterior i les dades personals a l’interior (nom i cognoms, adreça postal i electrònica, còpia del DNI i premi a què aspira l’obra) conjuntament amb un document acreditatiu de qualsevol dels supòsits acadèmics pertinents i una declaració que l’obra lliurada s’ajusta a aquestes condicions. En cap cas s’acceptaran exemplars en què apareguin noms i cognoms dels autors, logotips d’institucions o agraïments a terceres persones.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Sociologia.

La dotació del premi és de dos mil euros (2.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

En cas d’atorgar un accèssit, la ponència decidirà repartir la dotació econòmica entre els dos premis.

L’Associació Catalana de Sociologia promourà la publicació del treball premiat en la Revista Catalana de Sociologia, seguint la normativa de publicació d’articles.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 28 de juny de 2019. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal