Premis
 

XCII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2023

Barcelona 2022


Associació Catalana de Sociologia

Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva

Emili Boix i Selva, sociòleg, professor i investigador

Barcelona, 1917-1999

11a convocatòria.

Premi biennal instituït l’any 2008 i convocat per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) en col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS), amb l’objectiu de promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa a Catalunya.

Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp i a l’impacte que ha tingut la seva tasca en la societat.

Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat especialment vinculades a la recerca sociològica, i els membres que hagin estat designats per la Junta de l’ACS per a constituir un comitè ad hoc de nominacions.

Les persones que siguin membres de la Junta de l’ACS, del Consell del COLPIS i del jurat no poden ser candidates al premi mentre fan aquesta funció. Tampoc no poden ser-ho els membres de l’IEC.

Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic al Comitè de Nominacions del Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva (acs@iec.cat) i han d’anar acompanyades d’una justificació dels mèrits de la persona candidata (trajectòria científica i professional, cartes de recomanació, etc.). Per a poder presentar una candidatura, cal completar el formulari.*

Un cop rebudes les candidatures, el Comitè de Nominacions les farà arribar a un jurat amb la composició següent: tres persones a proposta de la Junta de l’ACS, dues persones a proposta del Consell del COLPIS i un secretari o secretària (sense dret a vot) designat a proposta de la Junta de l’ACS. Les persones proposades per formar el jurat han de tenir una trajectòria consolidada d’un mínim de deu anys d’experiència professional o bé un índex H (Google Acadèmic) superior a 10 si són acadèmics o acadèmiques.

La dotació del premi és de cinc mil euros (5.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

 

* https://acs.llocs.iec.cat/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/plantilla-Premi-Catalunya-Sociologia.doc

 

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2023

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal