Premis
 

XCII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2023

Barcelona 2022


Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana

Premi Jordi Monés i Pujol-Busquets per a treballs de fi de grau en història de l’educació

Jordi Monés i Pujol-Busquets, historiador de l’educació i primer president de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (Badalona, 1928-2020)

1a convocatòria.

Premi instituït l’any 2022 i ofert al millor treball de fi de grau (TFG) en història de l’educació.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que hagin defensat el TFG durant els cursos 2020-2021 o 2021-2022.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han d’adreçar per correu electrònic a l’adreça she@iec.cat. Caldrà enviar el treball en PDF (el nom del fitxer ha de tenir la forma següent: Monés - cognoms de l’autor o autora - nom de la universitat); les dades de l’autor o autora (nom i cognoms, DNI, telèfon i adreces postal i electrònica), i el certificat de la universitat de la presentació del TFG i de la nota obtinguda —que es demana que sigui, com a mínim, de 8 punts.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (SHE) i estarà format per professors i professores especialistes en els temes dels treballs presentats.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €).

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir premis ex aequo.

En el cas que la persona premiada ho desitgi, es podrà publicar un resum del seu treball a la revista Educació i Història de la SHE.

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 al 31 de juliol de 2022

El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2022, en el marc de les XXV Jornades Internacionals d’Història de l’Educació.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal