Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Societat Catalana de Geografia

Premi Joan Vilà-Valentí de Geografia (Societat Catalana de Geografia) (per a estudiants de batxillerat)

Joan Vilà-Valentí, geògraf

Sallent, 1925 - Barcelona, 2020

4a convocatòria.

Premi instituït l’any 2021.

Ofert al millor treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en català, realitzat per estudiants de batxillerat de les terres de llengua catalana com a part del seu currículum, i que tingui com a aspecte principal la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics (societat, territori, medi ambient, urbanisme, geopolítica…).

Els estudiants han de presentar els treballs als centres d’ensenyament. El format i l’extensió dels treballs són lliures. Es recomana d’incloure-hi una síntesi d’aproximadament dues-centes cinquanta paraules, en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. Ni en el treball ni en la síntesi no han de constar l’autoria ni el nom del tutor o tutora.

Els treballs no poden haver estat premiats anteriorment ni estar pendents d’avaluació en altres concursos.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El treball.

2) La síntesi (opcional).

3) Una carta signada per la direcció o cap d’estudis del centre d’ensenyament que certifiqui que el treball ha estat escollit per a concórrer al premi i en què constin: el títol del treball, les dades de l’autor/a (nom i cognoms, número de telèfon i adreça electrònica), les dades del tutor/a (nom i cognoms i adreça electrònica) i les dades del centre (nom complet del centre, adreces postal i electrònica i número de telèfon).

El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Les persones membres del jurat seran sòcies de la Societat Catalana de Geografia (SCG) designades per la seva Junta de Govern. El jurat podrà concedir un accèssit a un altre treball rellevant. Així mateix, el premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) per al treball premiat i de dos-cents euros (200 €) per a l’accèssit. En el cas de treballs col·lectius, l’import es repartirà a parts iguals entre els autors. El centre d’ensenyament que hagi presentat el treball guanyador rebrà un lot de llibres de la SCG per a la seva biblioteca.

Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu.

L’adjudicació del premi i de l’eventual accèssit pot comportar la recomanació de publicar un article a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

El veredicte es farà públic al web de la SCG (https://scgeo.iec.cat) durant el darrer trimestre de l’any 2024.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 11 de juliol de 2025.

 

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

 

Termini d’admissió de candidatures: 31 d’octubre de 2024, a les 23.59 hores

Lliurament del premi: la data de l’acte de lliurament s’anunciarà al web de la SCG durant el darrer trimestre del 2024

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal