Premis
 

XCII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2023

Barcelona 2022


Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials CARME KARR d’Investigació i Assaig

Carme Karr i Alfonsetti, escriptora, periodista i compositora
Barcelona, 1865-1943

2a convocatòria.

Premi instituït l’any 2021.

L’objectiu del premi és promoure i distingir la realització d’obres d’investigació i d’assaig en llengua catalana en les matèries pròpies de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS).

El premi s’ofereix a un treball d’investigació o d’assaig sobre temes dels àmbits de comunicació i antropologia, dret, economia, filosofia, geografia i demografia, pedagogia i psicologia, sociologia i ciència política.

Poden aspirar al premi obres escrites en català que siguin inèdites. El treball ha de tenir una extensió mínima de 45.000 paraules i ha de respondre a algun dels criteris de priorització de la recerca de la SFCS:

a) Recerca o assaig multidisciplinaris i interdisciplinaris.

b) Recerca o assaig sobre qüestions o temes de fons relacionats amb els àmbits disciplinaris de la SFCS i amb un valor intrínsec per als territoris de llengua catalana.

c) Recerca o assaig que prenguin en consideració diferents territoris de llengua catalana en la seva diversitat.

d) Recerca o assaig de tipus col·laboratiu enquadrats en ciència ciutadana, tant en la formulació de les preguntes de recerca, la captació i el processament de les dades, com en el disseny o la interpretació dels resultats.

Atès que les obres candidates han d’ésser inèdites, no es poden presentar al premi obres que hagin estat premiades o subvencionades en qualsevol mena de convocatòries, o que hagin estat publicades de manera total o parcial. Tampoc no es poden presentar al premi tesis doctorals ni treballs de màster.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en suport digital no editable.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per tres membres de la SFCS.

La dotació del premi és de tres mil euros (3.000 €).

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo ni concedir accèssits. La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors.

La SFCS inclourà l’obra premiada en la seva programació de publicacions, si així ho desitja la persona o les persones autores, d’acord amb els criteris de la Comissió de Publicacions i Recerca.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023.

 

* El fitxer no pot superar els 100 MB.

 

Termini d’admissió de candidatures: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2023

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal