Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

ConvocatÚria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Societat Catalana díHistÚria de la CiŤncia i de la TŤcnica

Premi Societat Catalana díHistÚria de la CiŤncia i de la TŤcnica per a treballs de mŗster díhistÚria de la ciŤncia amb una orientaciů acadŤmica

2a convocatÚria.

Premi instituït l’any 2017.

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu acadèmic d’aquesta disciplina, i contribuir al desenvolupament d’un currículum acadèmic de publicacions en aquest àmbit de treball.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a optar al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona) o Màster Interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel Hernández d’Elx - Universitat de València - Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en català (títol i resum de quatre pàgines, com a màxim), el treball original en PDF, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part dels autors, de publicar una versió adaptada de llur recerca en forma d’article acadèmic, d’un màxim de 8.000 paraules, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la Societat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2020.

 

Termini díadmissiů de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte pķblic de lliurament a la seu de líIEC: abril 2020

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal