Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Institució Catalana d’Estudis Agraris

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (per a estudiants)

8a convocatòria.

Premi instituït l’any 2017.

Ofert a un treball de recerca de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior sobre aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya, des de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres de batxillerat i de cicles formatius de grau superior de Catalunya, i cada centre hi pot presentar el nombre de treballs que consideri convenient. Poden prendre part en aquesta convocatòria els autors de treballs de recerca elaborats individualment o per un grup de dues persones com a màxim, i que hagin cursat el batxillerat o el cicle formatiu de grau superior durant els cursos 2022-2023 o 2023-2024.

Els treballs han d’ésser inèdits, redactats en català i amb una extensió màxima de setanta-cinc pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Els treballs han de ser presentats pels centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball no s’indicarà l’autoria i sols apareixeran el títol, el nom del premi i el número de la convocatòria.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual la persona responsable del centre, que certifica el treball, actuarà com a «presentadora» i registrarà el treball de l’autor/a o autors. Caldrà adjuntar-hi el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria, però sí el títol); una síntesi (de nou-cents caràcters, com a màxim) en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca (sense indicar-ne l’autoria), i una carta signada pel director/a del centre o cap d’estudis que certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

La persona destinatària del premi en metàl·lic serà l’estudiant, és a dir, l’autor o autora del treball guanyador. En cas que es premiï un treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els dos autors.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €). Es poden concedir accèssits sense dotació econòmica.

Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors. La Junta Directiva de la ICEA es reserva el dret de publicar els treballs segons la normativa específica de la institució.

 

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

 

Termini d’admissió de candidatures: 30 de setembre de 2024, a les 23.59 hores

Lliurament del premi: el quart trimestre del 2024, en un acte en què la persona o les persones guardonades podran exposar el seu treball

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal