Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocat˛ria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Instituciˇ Catalana dĺEstudis Agraris

Premi de la Instituciˇ Catalana dĺEstudis Agraris a un treball de recerca de batxillerat (per a estudiants)

3a convocat˛ria.

Premi instituït l’any 2017.

Ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya, des de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres de batxillerat de Catalunya, i cada centre hi pot presentar el nombre de treballs que consideri convenient. Poden prendre part en aquesta convocatòria els alumnes autors de treballs de recerca elaborats individualment o per un equip de dues persones com a màxim, i que hagin cursat el batxillerat durant els cursos 2017-2018 o 2018-2019.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de setanta-cinc pàgines.

Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball no s’indicarà l’autoria i sols apareixerà el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria. Serà a la carta signada per la direcció del centre o pel cap d’estudis, que es certificarà l’autoria i el títol de treball, junt amb l’autenticitat.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC en el que el responsable del centre que certifica el treball actuarà com a “presentador” i registrarà el treball de l’autor o autors (candidats). Caldrà adjuntar-hi el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria), una síntesi d’un màxim de 900 caràcters (sense indicar-ne l’autoria) en la què hi consti l’objectiu, la metodologia, els resultats, les conclusions de la recerca, i una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis que en certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signada a premis@iec.cat.

El destinatari del premi en metàl·lic serà l’estudiant, autor del treball guanyador. En el cas que es premiï un treball col·lectiu el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir accèssits sense dotació econòmica.

L’obra premiada resta propietat dels autors. La Junta de la Institució Catalana d’Estudis Agraris es reserva el dret de publicar els treballs segons la normativa específica de la institució.

Termini dĺadmissiˇ de candidatures: 30 de juny de 2019

Lliurament del premi: en un acte p˙blic a la seu de lĺIEC durant el quart trimestre del 2019, en quŔ els alumnes guardonats faran, si escau, una breu exposiciˇ del treball.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal