Premis
 

XCIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2024

Barcelona 2023


Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales

Manuel de Solà Morales i Rubió, arquitecte i urbanista

Vitòria, 1939 - Barcelona, 2012

14a convocatòria.

Premi instituït l’any 1998 amb el nom de Premi Catalunya d’Urbanisme.

L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços dels professionals, dels tècnics i dels ens de l’Administració en la millora i la innovació de l’urbanisme dels territoris de llengua catalana i, particularment, la introducció en els instruments i processos de planejament urbanístic i en els projectes urbans dels criteris de sostenibilitat ambiental, cohesió social, concertació interinstitucional, participació ciutadana i interdisciplinarietat.

Ofert al millor pla urbanístic i/o projecte urbà, redactat i/o aprovat, en curs d’execució, exposat al públic o realitzat en els cinc anys anteriors a la convocatòria, en l’àmbit dels territoris de llengua catalana: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Franja, la Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer.

Els projectes s’han de presentar mitjançant un resum de vint pàgines com a màxim i escrit en català. Si escau, es pot presentar documentació complementària.

Les candidatures poden ésser proposades pels autors, per institucions, organitzacions, administracions o entitats gestores, o per qualsevol membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT).

Així mateix, se sol·licitarà als autors o promotors de projectes que hagin estat presentats al premi per terceres persones que donin el vistiplau a la pròpia candidatura i que cedeixin un exemplar del projecte amb les mateixes condicions que les explicades anteriorment.

El jurat avaluarà les candidatures presentades al premi i en valorarà els aspectes següents:

  • Innovació. Treballs que aportin nous conceptes, noves visions i noves maneres d’afrontar situacions, conflictes o reptes urbanístics, especialment si són complexos.
  • Capacitat de transformació. Propostes que representin una millora per a la societat i una transformació des del punt de vista urbanístic.
  • Senzillesa, resolució i transcendència. Treballs que combinin senzillesa i un alt nivell de propostes resolutives de transcendència per al municipi o l’entorn en què se situïn i per a la seva gent.
  • Valor exemplificador i replicabilitat. Capacitat de reproduir la proposta a altres territoris, a altres escales d’aproximació, així com el seu caràcter exemplificador.
  • Capacitat d’anticipació i flexibilitat. Treballs que continguin capacitat d’anticipació de problemes i d’escenaris de futur i que, alhora, prevegin l’adaptació de l’instrument urbanístic a les noves situacions sobrevingudes.
  • Component social. Iniciatives que neixin de la ciutadania o que siguin impulsades per aquesta i tinguin la seva complicitat, o bé que incorporin processos innovadors d’implicació ciutadana i concertació interinstitucional.
  • Sostenibilitat. Candidatures que hagin tingut en compte un ús racional del territori i dels recursos (eficiència energètica, estalvi del consum d’aigua, gestió de residus, etc.), un ús que no comprometi l’entorn des d’un punt de vista paisatgístic, productiu, social, ambiental, etc., ni en el moment d’execució ni mentre siguin vigents.
  • Interdisciplinarietat. Composició interdisciplinària de l’equip redactor, i que consideri especialment la paritat en la importància de l’aportació de les diferents disciplines.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del resum del projecte i, si escau, la documentació complementària.* Un exemplar del resum imprès en paper en format ISO A4 o ISO A3 i la documentació complementària en suport digital —‌acompanyats del comprovant de la tramitació telemàtica— s’han de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

El jurat serà format per dos membres de la Junta de la SCOT, per dos membres de la Junta de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) i per tres persones més de prestigi reconegut en el camp de l’urbanisme i l’ordenació del territori en qualsevol dels seus vessants. Una d’aquestes persones serà una de les premiades els anys anteriors, designada per la Junta de la SCOT, i les altres dues seran acordades amb l’AAUC. El jurat serà presidit pel president de la SCOT, que podrà delegar aquesta funció en un membre de la Junta.

Els membres del jurat i de la Junta de la SCOT, així com els seus familiars, no poden ésser candidats al premi mentre exerceixin aquestes funcions.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir fins a dos accèssits.

Aquest premi no té dotació econòmica.

 

NOTA:

Les candidatures que es presentin al Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales no ho podran fer al Premi Catalunya Territori Enric Lluch.

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2024

 

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal