Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Societat Catalana d’Economia

Premi Catalunya d’Economia

16a convocatòria.

Premi instituït l’any 1991.

Ofert al millor llibre, obra, tesi doctoral, o estudi monogràfic sobre temes d’economia fet públic en els anys 2018, 2019 o 2020. L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços per a una investigació d’alta qualitat en aquest camp científic.

El treball premiat ha d’haver estat realitzat per persones de les terres de llengua i cultura catalanes, i pot ésser redactat en català, espanyol, anglès, francès o italià.

La candidatura pot ser proposada pels mateixos autors, en nom seu o amb pseudònim, o mitjançant propostes nominades per terceres persones. Una vegada rebuda la proposta, la Societat Catalana d’Economia podrà sol·licitar als candidats tota la documentació addicional que consideri adient.

Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia, que, constituïda en comitè ad hoc, en seleccionarà un màxim de cinc. Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituirà el jurat que l’ha d’adjudicar, que estarà format pel president/a, un o una vocal i el secretari/ària de la Junta de Govern de la Societat, que també ho serà del jurat, i quatre persones més de prestigi reconegut en el camp de l’economia. Les deliberacions del jurat són secretes i inimpugnables.

El jurat actua d’acord amb el procediment de votacions successives. En cadascuna d’elles, els set membres del jurat voten un nombre de candidatures igual a les que restin menys una, i la menys votada a cada ronda és eliminada, fins a arribar a la guanyadora. Els possibles empats entre candidatures menys votades es decideixen pel mateix procediment de votació o votacions successives dels membres del jurat.

Totes les propostes que vulguin optar al premi s’han d’adreçar a la Secretaria del Jurat del 16è Premi Catalunya d’Economia 2020 (Societat Catalana d’Economia, Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o a l’adreça electrònica sce@iec.cat.

La dotació del premi, que rep la col·laboració de l’Obra Social La Caixa, és de deu mil euros (10.000 €). En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà de la mateixa manera entre tots els autors.

Els membres del jurat i de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia no poden ser candidats al premi mentre exerceixen aquesta funció.

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Lliurament del premi: tardor del 2020, en un acte acadèmic que inclourà una conferència a càrrec de la persona o les persones guardonades durant l’any acadèmic 2020-2021.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal