Premis
 

XCI Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2022

Barcelona 2021


Premi CREU CASAS de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món

Creu Casas i Sicart, botànica i farmacèutica
Barcelona, 1913 - Bellaterra, 2007

5a convocatòria.

(En honor de la primera dona membre de la Secció de Ciències de l’IEC)

Premi instituït l’any 2017 per l’Institut d’Estudis Catalans. Ofert a dues modalitats:

A) A una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit (enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.). Es valorarà especialment el seu perfil inspirador i emprenedor i les aportacions que hagi fet per a impulsar les lleis que evitin la discriminació de gènere en els àmbits tecnològics.

Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit i un vídeo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’argumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades del curriculum vitae de la candidata.

B) A un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d’empoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentats.

Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit i un vídeo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’argumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades de documentació complementària i de l’aval d’alguna institució o societat que en reconegui els mèrits. Tant en la proposta escrita com en el vídeo caldrà que es faci constar en què s’invertirien o a què es dedicarien els recursos associats al guardó.

Poden presentar candidatures al premi les persones responsables de grups de treball o d’investigació reconeguts en l’àmbit de la tecnologia, o qualsevol altra persona o entitat vinculada amb la tecnologia.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per cinc persones: dos membres de la Secció de Ciències i Tecnologia, dos membres de la Societat Catalana de Tecnologia (en l’elecció dels quals regirà la paritat de gènere) i una persona designada per la Presidència de l’IEC. La ponència nomenarà un tutor o una tutora per al grup de treball guardonat en la modalitat B.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €) i es distribuirà de la manera següent:

— Dos mil euros (2.000 €) per a la modalitat A (la disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 15 de juliol de 2022).

— Quatre mil euros (4.000 €) per a la modalitat B. Aquest import s’abonarà en quatre parts:

  1) un 30 % quan se celebri l’acte públic de lliurament del premi (diada de Sant Jordi del 2022);

  2) un altre 30 % al cap d’almenys trenta dies del primer abonament, amb la presentació prèvia de l’informe del tutor/a;

  3) un altre 30 % al cap d’almenys trenta dies del segon abonament, amb la presentació prèvia d’un segon informe del tutor/a;

  4) el 10 % restant en el moment de lliurar l’informe final (no més tard del 22 d’abril de 2023).

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Només en casos excepcionals, el premi de la modalitat B es podrà atorgar ex aequo.

 

 * La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

Termini d’admissió de candidatures: 3 de desembre de 2021, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2022

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal