Premis
 

XC Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2021

Barcelona 2020


Premi CREU CASAS de l’Institut d’Estudis Catalans. Dones per canviar el món

Creu Casas i Sicart, botànica i farmacèutica
Barcelona, 1913 - Bellaterra, 2007

4a convocatòria.

(En honor a la primera dona membre de la Secció de Ciències de l’IEC)

Premi instituït l’any 2017 per l’Institut d’Estudis Catalans.

Ofert a dues modalitats:

A) A una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit (enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc.). Es valorarà especialment el seu perfil inspirador i emprenedor i les aportacions que hagi fet per a impulsar les lleis que evitin la discriminació de gènere en els àmbits tecnològics.

Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit i un vídeo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’argumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades del curriculum vitae de la candidata.

B) A un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d’empoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent femení en els camps esmentats.

Les candidatures han d’ésser presentades amb un escrit i un vídeo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’argumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades de documentació complementària i de l’aval d’alguna institució o societat que en reconegui els mèrits. Tant en la proposta escrita com en el vídeo caldrà que es faci constar en què s’invertirien o a què es dedicarien els recursos associats al guardó.

Poden presentar candidatures al premi les persones responsables de grups de treball o d’investigació reconeguts en l’àmbit de la tecnologia, o qualsevol altra persona o entitat vinculada amb la tecnologia.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per cinc persones: dos membres de la Secció de Ciències i Tecnologia, dos membres de la Societat Catalana de Tecnologia (en l’elecció dels quals regirà la paritat de gènere) i una persona designada per la Presidència de l’IEC.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €) i es distribuirà de la manera següent:

— Dos mil euros (2.000 €) per a la modalitat A.

— Quatre mil euros (4.000 €) per a la modalitat B (aquest import serà gestionat per l’IEC).

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Només en casos excepcionals, el premi de la modalitat B es podrà atorgar ex aequo.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2021.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2020, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2021

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal