Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

ConvocatÚria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Borsa díestudi Ramon díAlÚs-Moner

Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, erudit i bibliotecari
Barcelona, 1885-1939

43a convocatÚria.

Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi el 1981.

Oferta en aquesta convocatòria per a l’elaboració d’un inventari de l’obra artística del pintor i escultor català Salvador Alibau i Arias (Barcelona, 1925-2012).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar els documents següents:

1) El curriculum vitae.

2) L’aval d’un professor/a d’una universitat o d’una escola superior o bé d’un membre de l’IEC que es responsabilitzi de la capacitat científica de la persona sol·licitant.

3) El pla de treball (redactat en català).

4) El compromís d’enllestir el treball en el termini d’un any i de presentar-ne l’inventari, redactat en català, abans de l’1 de maig de 2021.

La ponència, que serà formada per tres membres proposats per la Presidència de l’IEC, nomenarà una tutoria per a l’investigador.

L’import de la borsa és de tres mil euros (3.000 €).

L’import de la borsa serà lliurat en quatre parts:

1) un 30 % a l’inici del treball;

2) un altre 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de l’informe de la tutoria;

3) un altre 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un segon informe de la tutoria;

4) el 10 % restant en el moment de lliurar l’informe final.

La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

La durada de la borsa és d’un any a partir de la data d’adjudicació.

 

Termini díadmissiů de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte pķblic de lliurament a la seu de líIEC: abril 2020

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal