Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

ConvocatÚria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Borses díestudi Eusko-Ikaskuntza - Institut díEstudis Catalans

23a convocatÚria.

Borses instituïdes l’any 1997.

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV) convoquen dues borses d’estudi destinades a investigadors joves interessats en l’estudi d’algun aspecte de la cultura catalana o de la cultura basca.

Els aspirants a les borses d’estudi han d’ésser joves investigadors titulats en una facultat universitària o escola superior entre el 2008 i el 2019, inclusivament.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar els documents següents:

1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.

2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o inèdits (no superior a dues pàgines).

3) L’aval d’un professor/a d’una universitat o d’una escola superior o d’un membre de l’IEC que es responsabilitzi de la capacitat científica de la persona sol·licitant.

4) El pla de treball (redactat en català).

5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas que li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini màxim d’un any a partir de la data d’adjudicació (que ha de finalitzar, com a màxim, el 23 de març de 2021) i a presentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada, una memòria del treball realitzat redactada en català (com a màxim, el 22 d’abril de 2021).

L’adjudicació de les borses serà decidida per dos jurats nomenats per l’IEC i l’EI-SEV, que nomenaran també un tutor o tutora perquè faci el seguiment científic del projecte. Seran valorats positivament els projectes que presentin una anàlisi comparativa entre les dues cultures.

L’import de cada borsa d’estudi és de tres mil sis-cents euros (3.600 €), destinats a cobrir les despeses d’una estada de tres mesos seguits en un territori de llengua catalana o de llengua basca amb la finalitat d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana o amb la cultura basca.

L’import de les borses serà lliurat en quatre parts:

1) un 30 % a l’inici del treball;

2) un altre 30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de l’informe de la tutoria;

3) un altre 30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un segon informe de la tutoria;

4) el 10 % restant en el moment de lliurar l’informe final.

La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

La durada de la borsa és de tres mesos consecutius. El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un altre període de tres mesos, si el tutor o tutora ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.

 

Termini díadmissiů de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte pķblic de lliurament a la seu de líIEC: abril 2020

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal