Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB)

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

Ferran Sunyer i Balaguer, matemàtic
Figueres, 1912 - Barcelona, 1967

19a convocatòria.

Borses instituïdes l’any 2007.

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, amb la col·laboració de l’editorial Birkhäuser, convoca aquestes borses, ofertes als millors projectes d’estudi o de recerca matemàtica relacionats amb la tesi doctoral.

L’objectiu és reforçar la formació en recerca dels estudiants premiats mitjançant una estada d’estudi o de recerca, d’entre un i tres mesos, en una institució fora de l’àmbit geogràfic de la universitat o universitats en què es realitza la tesi doctoral.

En el cas que l’estada sigui posterior a la data prevista per a la defensa de la tesi doctoral, el període entre la defensa i l’inici de l’estada no pot ésser superior a tres mesos.

Les estades s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2025.

Els sol·licitants han d’ésser estudiants de doctorat de l’àrea de les matemàtiques d’una universitat de les terres de llengua i cultura catalanes que en el moment d’obrir la convocatòria estiguin en el tercer o quart any del programa de doctorat.

Aquestes borses són compatibles amb les beques i els contractes tant predoctorals com postdoctorals, però no amb els ajuts de les administracions públiques per a la mateixa estada de recerca objecte de la borsa.

Constitueixen el comitè de selecció els matemàtics membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

L’import de cada borsa és de mil cinc-cents euros (1.500 €) mensuals durant el període objecte de concessió i les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar la documentació següent:*

1) El curriculum vitae de la persona candidata (com a màxim, quatre pàgines).

2) Un document acreditatiu o una declaració de la direcció de la tesi que acrediti que la persona candidata compleix les condicions establertes en la convocatòria.

3) El projecte d’estudis o de recerca, amb el vistiplau de la direcció de la tesi (com a màxim, dues pàgines).

4) Un document emès per la institució receptora en què s’acrediti l’acceptació de la persona candidata si li és concedida una borsa Ferran Sunyer i Balaguer.

5) Una declaració de la situació professional en què s’indiqui la data de finalització del contracte. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perceben altres ingressos.

 

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

 

Termini d’admissió de sol·licituds: 24 de febrer de 2025, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2025

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal