Premis
 

XCIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2024

Barcelona 2023


Centre Català de la Nutrició de l’IEC (CCNIEC)

Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària

12a convocatòria.

Premi instituït l’any 2009.

Ofert a qualsevol indústria alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països Catalans.

El formulari de sol·licitud es pot descarregar del web del CCNIEC. En el cas que no sigui possible remetre la sol·licitud per correu electrònic, es pot enviar per correu certificat (en aquest cas, l’original i vuit còpies) a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona).

En la sol·licitud han de constar l’empresa que es presenta al premi i els motius pels quals hi opta. La candidatura pot ser presentada per la mateixa empresa o bé per iniciativa de qualsevol particular o membre del CCNIEC.

El jurat serà format pel president/a del CCNIEC, el Comitè Permanent del CCNIEC, el director/a general de Salut Pública i el director/a general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com a secretari/ària del jurat, amb veu però sense vot, el secretari/ària del CCNIEC.

La decisió serà inapel·lable i es notificarà a l’empresa guanyadora durant els tres mesos següents al termini per a poder presentar les sol·licituds.

Aquest premi no té dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel CCNIEC de l’empresa guardonada. L’empresa premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

Termini d’admissió de candidatures: 25 d’agost de 2023

Lliurament del premi: en el marc d’un acte ordinari del Centre Català de la Nutrició

 

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal