Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocat˛ria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Societat Catalana de Geografia

Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia) (per a estudiants)

Joan Palau Vera, pedagog i professor de geografia
?, 1875 - Barcelona, 1919

16a convocat˛ria.

Premi instituït l’any 2004.

Ofert al millor treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en llengua catalana, dut a terme pels estudiants de batxillerat dels països de llengua catalana com a part de llur currículum, i que tingui com a aspecte principal la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics.

Els estudiants han de presentar els treballs als centres d’ensenyament. El format, el suport i l’extensió dels treballs són lliures.

Han d’anar, però, acompanyats d’una síntesi d’un mínim de vint mil caràcters, on constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. Ni en els treballs ni en les síntesis no han de constar l’autoria ni el nom del tutor o tutora.

Els treballs, que no poden haver estat premiats anteriorment o estar pendents d’avaluació en altres concursos, han d’anar acompanyats d’una carta, signada per la direcció o la persona responsable d’estudis del centre, que certifiqui que han estat escollits entre tots els presentats per l’alumnat del centre. Han d’anar acompanyats també d’una plica tancada on figuri el títol del treball; a l’interior de la plica hi han de constar el títol del treball i els noms dels autors i dels tutors corresponents.

Els treballs que vulguin optar al premi han d’ésser presentats pel centre educatiu a la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Els membres del jurat seran socis de la Societat Catalana de Geografia designats per la seva Junta Directiva.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

Els destinataris dels premis són els estudiants. En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre els autors.

El jurat pot fer mencions especials de treballs rellevants. D’altra banda, el premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

L’adjudicació del premi podrà comportar la recomanació de publicació d’un article en la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia. A més, el departament o el seminari corresponent del centre educatiu rebrà un lot de llibres de la Societat Catalana de Geografia.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2020.

Termini dĺadmissiˇ de candidatures: 15 de juliol de 2019

Lliurament del premi: darrer trimestre del 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal