Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocat˛ria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Societat Catalana de Geografia

Premi LluÝs Casassas i Simˇ de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants)

Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista
Sabadell, 1922 - Barcelona, 1992

25a convocat˛ria.

Premi instituït l’any 1995.

Ofert a un treball d’iniciació a la recerca en geografia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris o que hagin obtingut el títol de llicenciatura, graduació o màster a partir de l’1 de gener de 2016.

Els treballs han de ser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters sense espais, com a màxim), incloent-hi il·lustracions, mapes, gràfics, fotografies, resums, notes i bibliografia.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, una còpia del DNI i un certificat d’estudis o un «faig constar» del departament universitari corresponent que inclogui o bé la data d’obtenció de la titulació o bé un comprovant de la darrera matriculació, segons escaigui. Un exemplar del treball imprès en paper, en format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat i relligat, —‌acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Els autors han de romandre en l’anonimat davant la ponència avaluadora: en el treball no ha de constar el nom de l’autor o autora ni altres referències personals, ni tampoc la tutoria, el departament o el centre acadèmic on s’ha realitzat o presentat.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Geografia.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

S’ofereix la possibilitat de publicar un text derivat de l’obra premiada en la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica, amb la possible recomanació de publicació en la mateixa revista.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2020. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2020.

 

Termini dĺadmissiˇ de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte p˙blic de lliurament a la seu de lĺIEC: abril 2020

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal