Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Associació Catalana de Sociologia

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants i graduats o postgraduats recentment)

29a convocatòria.

Premi instituït l’any 1996.

Els objectius del premi són promoure la recerca sociològica entre joves graduats i joves investigadors i contribuir a l’estímul i al desenvolupament del treball de recerca en ciències socials a Catalunya.

Ofert a un treball inèdit, escrit en català, d’investigació sociològica, teòric o empíric. Se’n valorarà l’enfocament innovador, el rigor metodològic, l’impacte social i la solidesa argumental.

Poden participar en aquesta convocatòria els graduats durant els darrers tres anys, els estudiants de màster (o titulats durant els darrers tres anys) i els estudiants de doctorat (o que hagin estat doctors durant els darrers tres anys).

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

S’estableixen dues categories:

A) Una primera categoria adreçada a joves graduats durant els darrers tres anys, que poden presentar treballs basats en els seus treballs de fi de grau o altres recerques.

B) Una segona categoria adreçada a joves postgraduats en màsters o doctorats, que poden presentar treballs basats en els seus treballs de fi de màster o articles derivats de tesis doctorals o altres recerques.

El treball ha de tenir una extensió màxima de 25.000 paraules i ha d’incloure un resum de 300 paraules. S’ha de presentar en format digital (PDF), a un espai i mig d’interlineat i lletra Times, Arial o Calibri de 12 punts (excepte títols). Els autors han de romandre en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina només apareixeran el títol de l’obra, el nom del concurs i el número de la convocatòria. En cap cas no s’acceptaran exemplars en què apareguin noms i cognoms dels autors, logotips d’institucions o agraïments a terceres persones.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certificat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

Es formaran dues ponències (una per a cada categoria) i cadascuna estarà integrada per tres membres designats per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Sociologia.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €) en cadascuna de les dues categories. Es pot concedir un accèssit sense dotació econòmica en cada categoria.

Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 11 de juliol de 2025. 

 

 

* La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

 

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de 2024, a les 13 hores 

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2025

 

Vull presentar o gestionar una candidatura

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal