Premis
 

LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocat˛ria dels Premis Sant Jordi 2020

Barcelona 2019


Associaciˇ Catalana de Sociologia

Concurs de Joves Soci˛legs (per a estudiants)

24a convocat˛ria.

Premi instituït l’any 1996 per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS).

Els objectius del premi són promoure la recerca sociològica entre joves investigadors i contribuir a l’estímul i al desenvolupament del treball de recerca en ciències socials a Catalunya.

Ofert a un treball inèdit, escrit en català, d’investigació sociològica, teòric o empíric. Se’n valorarà l’enfocament innovador, el rigor metodològic i la solidesa argumental.

Poden participar en aquesta convocatòria els graduats en els darrers tres anys, els estudiants de màster (o titulats en els darrers tres anys) i els estudiants de doctorat (o que hagin estat doctors en els darrers tres anys).

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certificat d’estudis i una còpia del DNI. El comprovant de la tramitació tele­màtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El treball s’ha de presentar en format digital (PDF), a un espai i mig d’interlineat i lletra Times, Arial o Calibri de 12 punts (excepte títols). Els autors han de romandre en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina només apareixeran el títol de l’obra, el nom del concurs i el número de la convocatòria. En un document en PDF a part s’inclourà el títol del treball i les dades personals (nom i cognoms, adreces postal i electrònica i DNI). En cap cas no s’acceptaran exemplars en què apareguin noms i cognoms dels autors, logotips d’institucions o agraïments a terceres persones.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Sociologia.

La dotació del premi és de dos mil euros (2.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

Es pot concedir un accèssit sense dotació econòmica.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2020. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2020.

 

Termini dĺadmissiˇ de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte p˙blic de lliurament a la seu de lĺIEC: abril 2020

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal