Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Societat Catalana de Pedagogia

Premi Joan Triadú de la Societat Catalana de Pedagogia

Joan Triadú i Font, fundador i primer president de la Societat Catalana de Pedagogia

Ribes de Freser, 1921 - Barcelona, 2010

1a convocatòria.

Premi instituït l’any 2024 per la Societat Catalana de Pedagogia (SCP) amb l’objectiu de reconèixer els projectes d’innovació pedagògica que es realitzin en l’àmbit del domini lingüístic català. S’ofereix a un projecte o pràctica pedagògica consistent en: una proposta pedagògica innovadora per a la transformació educativa; una anàlisi sobre l’acció educativa amb propostes de millora, o una exposició d’experiència renovadora consolidada amb evidències d’èxit. El treball ha d’estar escrit en català i pot haver estat realitzat des de la consideració pedagògica global, a partir d’un aspecte concret o des d’una experiència particular.

L’obra no pot haver estat premiada en altres concursos ni editada.

El treball ha de tenir una extensió màxima de vint-i-cinc pàgines de format ISO A4 i s’ha de presentar en format PDF, a un espai i mig d’interlineat i amb lletra Arial d’11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada i incloure-hi un índex i bibliografia (tant la portada com l’índex i la bibliografia no es computaran en les vint-i-cinc pàgines). En el cas que hi hagi taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els treballs s’han de presentar de manera que l’autor o autora resti en l’anonimat. Caldrà adjuntar-los una plica en què constin, a l’exterior, el títol del treball i el pseudònim, i a l’interior, el nom de l’autor o autora, les adreces postal i electrònica, el telèfon i el títol del treball.

Les candidatures s’han d’adreçar a la SCP: presencialment o per correu postal a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona) o bé per correu electrònic (scp@iec.cat).

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la SCP.

La SCP queda facultada per fer una publicació en la seva revista de l’obra premiada, durant els dotze mesos següents a la proclamació del premi.

Les persones autores són les responsables de protegir degudament l’autoria de les seves obres; tanmateix, no poden haver cedit els drets d’explotació a tercers, ni de manera remunerada ni gratuïtament.

El total de l’import de la dotació del premi i del dret de la SCP per a l’edició de l’obra és de mil cinc-cents euros (1.500 €). La persona o les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

El fet de concórrer al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat de la manera que consideri més adient.

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de 2024, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2025

 

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal