Premis
 

XCIV Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2025

Barcelona 2024


Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana

Premi Jordi Monés i Pujol-Busquets al millor treball de final de grau o treball de final de màster en història de l’educació

Jordi Monés i Pujol-Busquets, historiador de l’educació i president de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (Badalona, 1928-2020)

2a convocatòria.

Premi biennal instituït l’any 2022 i ofert al millor treball de final de grau (TFG) o màster (TFM) en història de l’educació.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que hagin defensat el TFG o el TFM durant els cursos 2022-2023 o 2023-2024.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han d’adreçar per correu electrònic a l’adreça she@iec.cat. Caldrà enviar el treball en PDF (el nom del fitxer ha de tenir la forma següent: Monés - cognoms de l’autor o autora - nom de la universitat); les dades de l’autor o autora (nom i cognoms, DNI, telèfon i adreces postal i electrònica), i el certificat de la universitat de la presentació del TFG o TFM i de la nota obtinguda —que es demana que sigui, com a mínim, de 8 punts.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (SHE) i estarà format per professors i professores especialistes en els temes dels treballs presentats.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €).

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir premis ex aequo.

En el cas que la persona premiada ho desitgi, es podrà publicar un resum del seu treball a la revista Educació i Història de la SHE.

Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

La participació en el premi implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2024 i la persona premiada serà convidada a exposar el seu treball en el marc de les XXVI Jornades Internacionals d’Història de l’Educació.

Termini d’admissió de candidatures: de l’1 de juliol de 2023 al 30 de setembre de 2024

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2025

 

 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. premis@iec.cat - Informació legal