Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Condicions generals Llista de premis de l’IEC Versió en PDF per imprimir


Es podran presentar les candidatures a partir de les 9 hores del dia 11 de març i fins a les 13 hores del dia 30 de novembre de 2018 (excepte que les bases especifiquin uns altres terminis).


SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS

Premi IEC de Geografia LLUÍS SOLÉ I SABARÍS

Lluís Solé i Sabarís, geògraf i geòleg.

Gavà, 1908 - Capellades, 1985

6a convocatòria.

Premi instituït l’any 2001.

Ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre geografia.

Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L’obra ha de tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat.

Les obres ja premiades per l’IEC o per una altra institució o entitat en concursos anteriors a la data d’adjudicació del premi, així com les subvencionades per l’IEC, no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball. Un exemplar imprès en paper —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

La ponència serà formada per tres membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La dotació del premi és de quatre mil dos-cents euros (4.200 €) i la persona premia­da rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar ex aequo ni concedir accèssits. L’obra premiada resta propietat dels autors.

Si el premi resta desert o no és adjudicat, l’Institut en pot destinar l’import, total­ment o parcialment, a subvencionar un estudiós perquè prepari, sota la direcció d’un membre de l’Institut, un treball sobre un tema semblant a l’anunciat. La pro­posta ha de ser aprovada pel Consell Permanent de l’IEC.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 28 de juny de 2019. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal