Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, erudit i bibliotecari.
Barcelona, 1885-1939

42a convocatòria.

Borsa instituïda primerament com a premi l’any 1966, passà a borsa d’estudi el 1981.

Oferta per a l’elaboració d’un treball bibliogràfic de tema català (d’un autor, d’un període, d’un territori, d’una publicació científica).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar els documents següents:

1)  El curriculum vitae.

2)  Una llista de treballs, publicats o inèdits, ja realitzats, amb una mostra significativa.

3)  L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de l’IEC que es responsabilitzi de la capacitat científica de la persona sol·licitant.

4)  El pla de treball (redactat en català).

5)  La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perceben altres ingressos.

6)  El compromís d’enllestir el treball en el termini d’un any i de presentar-ne la memòria final, redactada en català, abans de l’1 de maig de 2020.

La ponència, que serà formada per tres membres proposats per la Presidència de l’IEC, nomenarà un tutor per a l’investigador.

L’import de la borsa, creada a iniciativa d’Òmnium Cultural i dotada actualment per l’Institut d’Estudis Catalans, és de tres mil euros (3.000 €).

L’import de la borsa serà lliurat en quatre parts:

1)  30 % a l’inici del treball;

2)  30 % al cap de trenta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia de l’informe del tutor;

3)  30 % al cap de seixanta dies de l’inici del treball, amb la presentació prèvia d’un segon informe del tutor;

4)  10 % en el moment de lliurar l’informe final.

La persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

La durada de la borsa és de tres mesos consecutius. El període de validesa de la borsa es podrà perllongar, com a màxim, per un altre període de tres mesos, si el tutor ho sol·licita a la Secretaria General de l’IEC.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2019

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal