Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatňria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Societat Catalana de Geografia

Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia) (per a estudiants)

Joan Palau Vera, pedagog i professor de geografia.
Valencia (Veneçuela), 1875 - Barcelona, 1919

15a convocatňria.

Premi instituït l’any 2004.

Ofert al millor treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en llengua catalana, dut a terme pels estudiants de batxillerat dels països de llengua catalana com a part del seu currículum, i que tingui com a aspecte principal la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics.

Els estudiants han de presentar els treballs al centre d’ensenyament corresponent. El format, el suport i l’extensió dels treballs són lliures. Han d’anar, però, acompanyats d’una síntesi d’un mínim de vint mil caràcters (amb espais), on consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. Ni en el treball ni en la síntesi no ha de constar l’autoria ni el nom del tutor.

Els treballs, que no poden haver estat premiats anteriorment o estar pendents d’avaluació en altres concursos, han d’anar acompanyats d’una carta, signada per la direcció o el responsable d’estudis del centre, que certifiqui que han estat escollits entre tots els presentats per l’alumnat del centre. Han d’anar acompanyats també d’una plica tancada on figuri el títol del treball; a l’interior de la plica hi han de constar el títol del treball i els noms dels autors i dels tutors corresponents, així com les dades necessàries per a la seva localització (número de telèfon, adreces postal i de correu electrònic, etc.).

Els treballs que vulguin optar al premi han d’ésser presentats pel centre educatiu a la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, de Barcelona) o bé enviats en format digital (preferentment en PDF) a l’adreça electrònica scg@iec.cat.

Els membres del jurat seran socis de la Societat Catalana de Geografia designats per la seva Junta Directiva.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) per a l’estudiant premiat i de dos-cents euros (200 €) per al centre educatiu. En el cas que el treball sigui d’autoria col·lectiva, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre els autors. Tots rebran un diploma acreditatiu. La dotació econòmica per al centre educatiu s’ha de destinar al departament de ciències socials. A més, el centre educatiu rebrà un lot de llibres de la Societat Catalana de Geografia.

El jurat pot fer mencions especials de treballs rellevants. D’altra banda, el premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

L’adjudicació del premi podrà comportar la recomanació de publicació d’un article en la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2019.

Termini d’admissió de candidatures: 2 de juliol de 2018

Lliurament del premi: darrer trimestre de l’any 2018

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal