Premis
 

LXXXVIII Cartell de premis i de borses d'estudi

Convocatňria dels Premis Sant Jordi 2019

Barcelona 2018


Societat Catalana d’Economia

Premi Societat Catalana d’Economia

11a convocatňria.

Premi instituït l’any 1996.

Té periodicitat biennal i s’alterna amb el Premi Catalunya d’Economia.

L’objectiu del premi és reconèixer i estimular els esforços per a una investigació d’alta qualitat.

Ofert al millor llibre publicat o tesi presentada sobre temes d’economia. El treball ha d’haver estat realitzat en els anys 2016, 2017 i 2018 per persones adscrites a institucions de l’àmbit de les terres de llengua i cultura catalanes, i pot ésser redactat en català, espanyol, anglès, francès o italià.

La candidatura pot ésser proposada pels mateixos autors, amb el seu nom o pseudònim, o bé mitjançant una proposta signada per terceres persones. Una vegada rebuda la proposta, la Societat Catalana d’Economia podrà sol·licitar als candidats documentació addicional.

Les candidatures s’han d’adreçar per correu postal a la Secretaria del Jurat de l’11è Premi Societat Catalana d’Economia 2018 (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o per correu electrònic a sce@iec.cat.

Totes les candidatures rebudes seran estudiades per la Junta de Govern de la Societat, constituïda en comitè ad hoc, que en seleccionarà un màxim de cinc.

Un cop seleccionades les candidatures que opten al premi, es constituirà el jurat per a adjudicar-lo, que serà format pel president, un vocal i el secretari de la Junta de Govern de la Societat, que actuarà de secretari del jurat, i quatre persones més de reconegut prestigi en el camp de l’economia. Les deliberacions del jurat seran secretes.

El jurat actuarà d’acord amb el sistema de votacions successives. En cadascuna d’elles, cada membre del jurat votarà un nombre de candidatures igual a les que resten menys una, i la menys votada de cada ronda serà eliminada, fins a arribar a la guanyadora. Els possibles empats entre candidatures menys votades es decidiran pel mateix procediment de votació o votacions successives.

Els membres del jurat i de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Economia no poden ésser candidats al premi mentre exerceixen aquesta funció.

La dotació del premi, que rep la col·laboració de l’Obra Social La Caixa, és de deu mil euros (10.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà de la mateixa manera entre tots els autors.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

Lliurament del premi: en un acte al llarg del curs 2018-2019, amb una conferčncia de la persona guardonada en un espai escollit per l’Obra Social La Caixa.

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. gabinet.presidencia@iec.cat - Informació legal